Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Lokalhistorie

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Register over historien for Hemne med gårder, personer, slekt, stednavn, bilder osv.

Status

Bygdeboknemnda i Hemne og Snillfjord har fått utviklet et system for lokalhistorie på Internett. Løsningen er utviklet av WIS, og er åpent for prøving på www.lokalhistorie.net.