Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Meldingsformidling

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Mulighet for enkelt å sende meldinger til enkelte eller grupper. Kontakter kan være f.eks. alle medlemmer i et idrettslag eller kor. Meldinger bør kunne sendes på e-post eller SMS.