Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Studiegrupper

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Samle folk med felles interesser i studiesirkler. En kan knytte til ledere eller bidragsytere med spesiell kompetanse. I et slik forum skal en ha tilgang på dokumentbase, diskusjonsforum, kalender, meldinger osv.