Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

E-post til alle

Endret: 17.11.2003

Beskrivelse

Gi alle Hemneværinger en egen e-post adresse, og tilgang til å sjekke e-post på Internett.