Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Kontaktregister - info

Endret: 17.11.2003

Register over bedrifter, offentlige etater og lag/organisasjoner

Vi så tidlig i arbeidet med eHemne-planen at vi manglet oversikt over hva som finnes av bedrifter og lag/organisasjoner i Hemne. Som en del av arbeidet med planen ble det derfor opprettet et register over:

  • Bedrifter i Hemne (næringsliv)
  • Offentlige etater (stat, fylke, kommune)
  • Lag/organisasjoner (kultur og fritid)

Hvorfor lokalt kontaktregister på Internett?

Vi ser flere grunner til å ha et oppdatert register over bedrifter, offentlige etater og lag/organisajoner i Hemne:

  • Det er et felles behov for en lokal oversikt over hva som finnes av tilbud, både innenfor det private næringsliv, offentlige etater og kultur- og fritidstilbud (lag/organisasjoner).
  • Alle som er registrert kan vedlikeholde opplysningene om seg selv på Internett. Dette vil skape et oppdatert og korrekt register.
  • Et slikt register vil brukes som grunnlag for utsending av informasjon fra kommunen.
  • En oversikt over e-post adresser slik at man enklere kan sende ut informasjon.
  • En oversikt over hvordan data utnyttes i dag.

Et slikt register kan etter hvert benyttes av lag/organisasjoner til å registrere sine medlemmer og enkelt informere disse via e-post eller SMS.
 
Hvem har ansvaret for et slikt register?
Registeret ble opprettet i arbeidsprosessen med eHemne-planen. Ved avslutning av prosjektet må det offentlige v/kommunen overta ansvaret for administrering og vedlikeholdet av registeret. Den tekniske løsningen gjør at alle som er registert kan vedlikeholde opplysninger om seg selv.