Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Organisering

Endret: 04.02.2004

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som fÛ½ ansvaret for prosjektet.

Aktuelle deltakere:
- Lokalaviser
- Kommunen
- N©¡ingsliv