Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi
eHemne

Status

Endret: 18.01.2004

Det er startet med litt utredning av prosjektet.
Det er ikke nedsatt arbeidsgruppe for tiltaket.