Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Endre oppføring i bedriftsregisteret
For å kunne endre din oppføring trenger du registernr og riktig passord.
 

Reg.nr:

Passord:

 

Det ble 25.03.2003 sendt ut brev med passord til alle bedrifter,
lag og offentlige etater som står på vår liste.

Hvis du mangler passord kan du skrive en melding
eller kontakte Hemne kommune (tlf. 7246 0000).

Passordet består av fire små bokstaver.