Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Register

Endret: 18.12.2011


Lokalt kontaktregister for Hemne

eHemne har sett behovet for at vi får et oppdatert register over alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater i Hemne. Derfor har vi opprettet et lokalt register for Hemne.

Foreningsregisteret er flyttet til Hemneportalen

I desember 2011 overtok Hemneportalen ansvaret for Hemneportalen.

Du finner det på www.hemneportalen.no/forening

Logo Hemneportalen