Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Lag/organisasjoner

Endret: 18.12.2011


Som et tiltak i eHemne-planen ble det laget et register over alle lag og foreninger i Hemne.

Dette registeret har vært tilgjengelig på denne nettsiden inntil 18.12.2011.

 

Nå har Hemneportalen overtatt ansvaret for registeret og du finner det ved å gå til:

www.hemneportalen.no/forening

 

Logo Hemneportalen