Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Statistikk, bedrifter pr. bransje


Viser bedrifter i Hemne gruppert på bransje og hvor mange prosent av bedriftene som er registrert med de forskjellige punktene.
Klikk på bransjen for å se bedrifter i bransjen.

Bransje Antall Internett Bredbånd E-post Nettsted Eget domene Ukentlig oppdatering Respons-skjema Produktinformasjon Ordremottak Nettbutikk Betaling
- Ikke satt - 99 28% 27% 28% 9% 9% 2% 3% 5% 3% 2% 0%
Annet 31 45% 29% 41% 19% 19% 9% 9% 19% 3% 3% 0%
Bygg og anlegg 42 61% 47% 59% 23% 21% 7% 16% 16% 2% 0% 0%
Forretningsmessig tjenesteyting 41 82% 60% 70% 31% 43% 19% 24% 34% 21% 7% 4%
Industri 14 85% 57% 85% 64% 28% 0% 7% 57% 7% 7% 7%
Kraft og vann 5 80% 40% 60% 40% 60% 20% 0% 40% 0% 0% 0%
Overnatting og servering 15 46% 46% 40% 26% 13% 0% 6% 6% 6% 0% 0%
Primærnæring 28 39% 21% 32% 14% 28% 10% 10% 7% 0% 0% 0%
Privat tjenesteyting 37 64% 40% 59% 18% 10% 5% 10% 13% 0% 0% 0%
Transport 24 58% 29% 58% 20% 25% 0% 12% 33% 0% 0% 0%
Varehandel 37 67% 29% 72% 24% 27% 10% 10% 21% 13% 10% 8%
Totalt  373 53% 36% 50% 20% 21% 6% 10% 17% 5% 2% 1%