Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Ledige lokaler


Viser ledig inneareal i Hemne som utleier ønsker å informere om

Tittel Firma Areal Parkering
Kontorlokaler Hemne Kraftlag BA 0 Ja
Lagerbygg Hemne Industripark AS 200 Ja
Administrasjonsbygg Hemne Industripark AS 200 Ja
Verkstedbygg Hemne Industripark AS 200 Ja
Gammelskolen Vinjeøra Vekst AS 435 Ja
Lagerhall Wacker Holla Metall 1 Ja
Kontorlokaler Hemne Kraflag eiendom AS 45 Ja
Butikklokaler Spjøtvold Gården ANS 55 Ja
Kontorlokaler Hemne Næringshage AS 100 Ja
Lager Lomundal Transport AS 0 Nei
Kontor HOB Verkstedsenter AS 60 Ja
Lager, kontor, butikk 2 etasje sentrum Rexo Invest AS 120 Ja
Kontorlokaler A Lian 200 Ja
Kontor, butikk, lager John O Sødal 145 Ja
Lagerlokaler Møbelhuset Trio 150 Ja
Ledig inneareal Nettbuss Trøndelag AS 0 Ja
Bilkjeller Rexo Invest AS 196 Ja
Forretningslokale, butikk, kontor etc. Rexo Invest AS 50 Ja