Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Wacker Holla Metall: Lagerhall

Type/kategori: Ledig inneareal, Lager
Firma: Wacker Holla Metall
Tittel: Lagerhall
Kontakt:
Navn: Torbjørn Halland
Telefon: 72 45 00 00
Mobil: 00 00 00 00
Fax: 00 00 00 00
Epost: møller.no
Parkering: Ja
Antall plasser: 0
0
Utleie/salg: Utleie og salg
Areal:
Grunnflate: 100 m2
Samlet areal: 1 m2
Etasjer: 0
Merknad: 0
Isolert: Ja
Pris:
Leiepris:
Felleskostnader:
Andre tillegg:
Merknad: 0
Infrastruktur:
Vei: Ja
0
Vann: Ja
0
Strøm: Ja
0
Avløp: Ja
0
Utstyr: Ja
Tilgjengelighet: Ja
Beskrivelse: Ja