Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Ledige lokaler


Viser ledig uteareal i Hemne som utleier ønsker å informere om

Tittel Firma Areal Parkering
Ledig tomt Hemne Kraftlag BA 0 Nei
Industriområde Hemne Industripark AS 20000 Ja
tomt til brakkerigger, campingplass Vinjeøra Vekst AS 6000 Ja
Holla Næringspark Wacker Holla Metall 42 Ja
Industriområde Opsal og Fjelnset AS avd verksted 500 Ja