Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Bedrifter pr. bransje


Viser bedrifter i Hemne gruppert på bransje.
Klikk på bransjen for å se bedrifter i bransjen.

Bransje Antall Ansatte
- Ikke satt - 99 58
Annet 31 51
Bygg og anlegg 42 158
Forretningsmessig tjenesteyting 41 101
Industri 14 272
Kraft og vann 5 26
Overnatting og servering 15 14
Primærnæring 28 86
Privat tjenesteyting 37 80
Transport 24 160
Varehandel 37 162
Totalt 373 1180