eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Hjemmekontor

Beskrivelse

Stimulere bedrifter til å etablere hjemmekontor for sine ansatte. Dette vil øke kompetansen på område og forberede oss på endringer i arbeidslivet.