eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Register

Lokalt kontaktregister for Hemne

eHemne har sett behovet for at vi får et oppdatert register over alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater i Hemne. Derfor har vi opprettet et lokalt register for Hemne.

Foreningsregisteret er flyttet til Hemneportalen

I desember 2011 overtok Hemneportalen ansvaret for Hemneportalen.

Du finner det på www.hemneportalen.no/forening

Logo Hemneportalen