eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Lenker

Andre nettsider 

eNorge

Nærings- og handelsdepartementet - eNorge

Hemne kommune - informasjon om prosjektet eHemne

E-handel i det offentlige

Bedin - portalen for bedrifter og etablerere

N-safe merkeordningen

Handel.no

HØYKOM-programmet

HØYVIS - veiledning og informasjon om bredbåndsanvendelser

 

HemneNett AS - lokalt bredbåndsselskap