eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
eHemne

Du kan vise hele planen samlet ved å åpne planen i pdf-format.

For å lese den trenger du Acrobat Reader. Den kan lastes ned gratis fra Adobe.

 

SammendragBruk av IKT er et viktig virkemiddel for trivsel og vekst i Hemne kommune. Målsettingene med bruk av IKT er omfattende:

 

Tiltakene for å nå disse målsettingene er samlet i denne planen og behandlet av formannskapet og kommunestyret.

 

Kapittel 1, Innledning, gir en orientering om bakgrunn for utarbeiding av denne planen, organisering av arbeidet og arbeidsmetode. I arbeidet med eHemne har det vært en så bred medvirkning som mulig og en åpen prosess hvor alle innspill er ønsket velkommen.

 

Kapittel 2, Status, forteller om situasjonen i Hemne kommune for næringsliv, offentlig sektor og kultur og fritid.

 

Kapittel 3, Tiltak, beskriver de tiltak man ønsker gjennomført. Tiltakene er gruppert i fem kategorier. Utbygging av infrastruktur og kunnskap og kompetanse vil berøre alle parter. Dessuten er det tre kategorier rettet mot Hemne på Internett, offentlig sektor og næringsliv. Det er anslått kostnader og tidsfrister og navngitt en pådriver for hvert tiltak.

 

Kapittel 4, Oppsummering, viser en liste over alle tiltakene og anbefaler prioritering av følgende tiltak:

Oddvar Løfaldli, IT-konsulent i Hemne kommune, får ansvaret for oppfølging av planen. Samlet status rapporteres halvårlig til rådmann.

 

eHemne-planen er laget i samarbeid med stiftelsen TISIP og med finansiell støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Planen er tilgjengelig elektronisk på web under www.ehemne.no