eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Bredbånd

Vi har satt fart på bredbåndsutbyggingen

Effektiv bruk av internett krever bredbånd. Utbyggingen av bredbåndsnettet i Hemne har kommet langt - lenger enn hos de fleste andre distriktskommuner. På Kyrksæterøra, hvor mer enn halvparten av Hemnes innbyggere bor, har vi nå nesten 100% bredbåndsdekning, og så langt er ca. 150 kunder - bedrifter og private - tilknyttet bredbånd, via radiosamband eller fiber (kabelnett). Nå fortsetter HemneNett AS utbyggingen av bredbånd til Vinjeøra og Hellandsjøen. Målet er å kunne tilby bredbåndsdekning til alle deler av kommunen. Det åpner for nye internettjenester; mer effektiv informasjonsformidling, bedre presentasjoner av bedrifter og organisasjoner, raskere nedlastning av film og musikk - og surfing uten tellerskritt.