eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Presse

13.02.2003 Mot et elektronisk Hemne

Artikkel i lokalavisa Søvesten

27.03.2003 Lokalt kontaktregister

Søvesten har 27.03.2003 en artikkel om eHemne og arbeidet med lokalt kontaktregister for Hemne.