eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kunnskap

Kunnskap og kompetanse er nødvendig

For å utnytte alle nye muligheter trenger vi å lære. Dette gjelder næringslivet, offentlig sektor og privatpersoner.