eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Nybegynnerkurs

C. Arrangere nybegynnerkurs i data

Pådriver: Oddvar Løfaldli, IT-konsulent Hemne kommune.

For å øke forståelsen for bruk av data og kunne gi hjelp til alle for å komme i gang, skal det arrangeres åpne møter rettet mot nybegynnere. En spennende form for gjennomføring kan være at ungdom hjelper eldre, kanskje i forbindelse med et skoleprosjekt.

Tiltaket vil være gjennomført i løpet av 2003. Gjennomføring antas å koste kr. 20.000,-